Att säga att det inte är en människa för att det inte skulle kunna klara sig utanför mammans livmoder är enligt mig helt fel, en fisk är ju en fisk fastän den är på land.